RETTIGHEDER


Rettighederne til billeder, data, indhold og information, som bliver vist på denne hjemmeside, tilhører os eller vores leverandør.
Enhver kopiering og anvendelse af disse informationere kræver vores tilladelse.

Enhver brug af automatisk computerkode, -metode, -program eller -system, -robot, net crawler, databearbejder, trawling eller alternativ ”screen scraping” computerkode, metode, program, til udtræk af tekst og billeder, er ikke tilladt, anses for ulovlig kommerciel brug.